Welke kringen zijn er in de regio ……

Welke kringen zijn er in de regio Nijmegen?

In de regio Nijmegen zijn verschillende mannen- en vrouwen kringen, elk met een eigen karakter, en/of leeftijdscategorie. Elke kring organiseert zijn/haar eigen activiteiten. Meestal komen de groepen een keer per maand op een vaste avond bijeen bij een van de deelnemers thuis. Deelnemers die nog niet uit de kast zijn of bij wie het niet thuis kan plaatsvinden, kunnen altijd bij een andere deelnemer terecht om als gastheer/vrouw op te treden. Thema-avonden, afgewisseld met het uitwisselen van persoonlijke belevenissen vormen de basis van gezellige bijeenkomsten. Natuurlijk is de groep vrij om ook ‘buiten’ activiteiten te organiseren.

Eenmaal per jaar wordt er een gezamenlijke activiteit voor alle Nijmeegse kringen georganiseerd zoals een bowlingavond, boswandeling, barbecue of fietstocht.

Hieronder staat een korte omschrijving van onze mannen- en vrouwenkringen.

Mannenkringen:

  • Jongerenkring, 16-30 jaar (Sander / Mitchel)

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij de kring aansluiten. De meeste kringleden komen uit de regio Nijmegen maar ook daarbuiten zoals Noord-Limburg en Noord-Brabant. Onze kring is zeer actief wij gaan regelmatig uit en opstap en organiseren leuke activiteiten maar ook serieuze onderwerpen komen op de kringavond aanbod.

  • Mannenkring, 30-40 jaar (Sander / Jacob)

Deze nieuwe dertigers kring is gestart in 2018.

  • Mannenkring, 35-50 jaar (Remco / Eugène)

Onze kring bestaat uit zo’n 10 mannen met uiteenlopende beroepen. De groep kent elkaar vrij lang en is qua samenstelling constant. De leden wonen in Nijmegen en omgeving, Arnhem en Oss. Iedere kringavond kent een thema dat afwisselend door een kring lid wordt voorbereid. De afwisseling en creativiteit in thema’s is groot. Er zijn enkele vaste jaarlijkse activiteiten zoals stappen met de 4-daagse, het kerstdiner en het kringenweekend.

  • Mannenkring, 45-55 jaar (Arjan / Dennis)

Wij zijn een groep van 10 mannen uit Nijmegen en omgeving. Wij kennen elkaar al vele jaren en komen maandelijks bij elkaar om te discussiëren / ervaringen uit te wisselen over diverse onderwerpen, maar ook om lief en leed met elkaar te delen. De  sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid, gezelligheid en humor. Daarnaast gaan we ook o.a. naar de bioscoop, concert, theater of uit eten. Dit alles onder het motto: alles mag, niets moet.

  • Mannenkring, 45-60 jaar (Silvo)

Deze kring is gestart in 2014 en bestaat uit 10 mannen met uiteenlopende achtergronden die maandelijks bij elkaar komen.

  • Mannenkring, 50 jaar en ouder (Paul)

Onze kring bestaat uit 9 mannen tussen de 50 en 72 jaar. Ondanks dat we heel verschillend van persoonlijkheid zijn, hebben we een ding gemeen; onze homoseksualiteit. We accepteren die persoonlijkheidsverschillen en een nieuw kringlid zal dat ook moeten doen. De kern van onze kring is al meer dan 20 jaar bij elkaar en zo zijn we een hechte vriendenkring geworden. Naast de drie-wekelijkse gespreksavonden op de zaterdagavond hebben we ook regelmatig gezelligheidsbijeenkomsten, waarbij dan partners en vrienden worden uitgenodigd. Wat we met elkaar bespreken blijft strikt vertrouwelijk en is ons gezamenlijk geheim.

  • Mannenkring, 50 jaar en ouder (Cees / Anne)

Samen maken we de kringavonden door thema’s en aandacht voor persoonlijke ervaring , mening en belevenissen . We houden het levendig door kookavonden en andere activiteiten.

Vrouwenkringen:

  • Vrouwenkring, 25-45 jaar (Katherine / Ilona)

7 pittige vrouwen uit Nijmegen en omgeving. Wij werken veelal met thema’s die door de leden om beurten zelf worden voorbereid. Daarnaast kennen we enkele vaste jaarlijkse activiteiten zoals de roze intocht van de 4-daagse, uit eten en een activiteit rondom sinterklaas/kerst.

  • Vrouwenkring, 50 jaar en ouder (An)

De kring bestaat sinds 2016 en bestaat nu uit 8 vrouwen. Elke eerste vrijdag van de maand komt de kring bij elkaar. Door een of twee kringleden wordt de avond voorbereid. Bijv. een actueel thema bespreken, een spel spelen of met Sinterklaas pakjesavond vieren. Er is aandacht voor elkaar. Ook buiten de kringavonden om worden samen activiteiten ondernomen zoals naar een film of een concert gaan of gaan wandelen.