Het regiobestuur

Het regiobestuur

Het regiobestuur ondersteunt de bestaande kringen in de regio en is verantwoordelijk voor:

  • publiciteit
  • ledenwerving
  • het coördineren van de aanmelding van nieuwe kringleden
  • de website
  • de regiofinanciën
  • het contact onderhouden met het landelijke bestuur

Bij de Kringen werken uitsluitend vrijwilligers. Alle activiteiten worden gefinancierd d.m.v. contributies van de leden.

Wie zitten er in het regiobestuur?

Het regiobestuur bestaat momenteel uit:

Anne (algemeen bestuurslid)

Arjan (voorzitter, coördinator mannen en jongeren)

Jim (algemeen bestuurslid)

Katherine (algemeen bestuurslid)

Ilona (algemeen bestuurslid, coördinator vrouwen en meiden)

Mitchel (algemeen bestuurslid)

Piet (algemeen bestuurslid)

Remco (algemeen bestuurslid)

Sanne  (algemeen bestuurslid)

Silvo (secretaris/penningmeester, landelijk infopunt)

Heb je interesse om mee te helpen en/of te denken met de regio? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.